#88

Jejkowice, projekt indywidualny, 180 m2 / budowa od 01.2018 do 04.2018/