#74

Rybnik, projekt indywidualny, 127 m2 / budowa od 05.2017 do 10.2017 /