#11

Łysokanie, projekt "Z7D" zmodyfikowany, 84 m2 / budowa od 02.2015 do 03.2015 /